Eiropas Biznesa Reģistrs

Eiropas Biznesa reģistrs (EBR) ir tīkls, kas apvieno Eiropas uzņēmumu reģistru sistēmas. Tās mērķis ir nodrošināt vienotu uzņēmumu datu bāzu apmaiņu tiešsaistes režīmā. EBR nodrošina piekļuvi konkrētajā valstī reģistrēto uzņēmumu datu bāzēm un dati ir pieejami tiešsaistē no pirmavota.


* Izziņā atspoguļotās informācijas saturs un apjoms var atšķirties atkarībā no konkrētās valsts likumdošanas. Pieejami dati tikai par Somijas aktīvajiem uzņēmumiem.

Skatīt valstu sarakstu Aizvērt Izvērstā meklēšana